Gora Asylbay – 明日の天気 2018/08/22

緯度: 44.97 | 経度: 79.1 | 高度に対する予報: 3423m | 地図
Gora Asylbay: 災害をもたらす気象状態に対する警告

予想される厳しい気象状態: 2018年8月21日

ライブ衛星画像
天気図

現地時間: Gora Asylbay, カザフスタン

21 8 2018 | 06:28