Jabal al Jabjab – 明日の天気 2018/12/20

緯度: 15.39 | 経度: 44.56 | 高度に対する予報: 3267m | 地図
Jabal al Jabjab: 気温 明日
ライブ衛星画像
天気図

現地時間: Jabal al Jabjab, イエメン

19 12 2018 | 10:04