Mwene-Ditu – 明日の天気 2018/12/15

緯度: -7 | 経度: 23.45 | 高度に対する予報: 911m | 地図
Mwene-Ditu: 災害をもたらす気象状態に対する警告

予想される厳しい気象状態: 2018年12月14日 - 2018年12月15日

ライブ衛星画像
天気図

現地時間: Mwene-Ditu, コンゴ(キンシャサ)

14 12 2018 | 11:57